• sSli01
 • sSli02
 • sSli03
 • sSli04
 • sSli05
 • sSli06
 • sSli07
 • sSli08
 • sSli09
 • sSli10
 • sSli11
 • sSli12
 • sSli13
 • sSli14
 • sSli15
 • sSli16
 • sSli17
 • sSli18
 • sSli19

De 4 C’s

Gewicht (CARAT)

De grootte, of het gewicht van de diamant heeft de grootste impact op de prijs. Een (1) karaat, wat overeenkomt met 0,20 gram, is de standaard voor het gewicht van diamanten en de meeste edelstenen. Indien alle andere eigenschappen van de diamant gelijk zijn, is het gewicht van de steen bepalend voor diens waarde. Dit zijn de verschillende benamingen voor een diamant van 1 karaat : 1 ct, 100 punten of 4-greiner (dit enkel onder professionelen). Het is zeer belangrijk te weten dat het karaatgewicht van een diamant niet te vereenzelvigen is met zijn afmetingen. Karaat heeft enkel betrekking op het gewicht.

Waarom dit onderscheid ?

Omdat gewicht kan verscholen zitten in verschillende delen van de steen.

We kunnen spreken over een :

 • Goed slijpsel
 • Diep slijpsel
 • Gestrekt slijpsel

Soms kunnen stenen met eenzelfde gewicht groter of kleiner tonen, afhankelijk van zijn slijpsel. De prijs van een diamant wordt uitgedrukt per karaat, vb. : 1,25 ct x 1000 $ per karaat, de totaalprijs voor deze steen van 1,25 karaat is 1250 $.

Hoe groot is een karaat ?

Om U een idee te geven van de ware grootte van een diamant (en nu hebben we het enkel over het brilljantslijpsel), stel ik U de volgende ” benaderende ” tabel met afmetingen voor :

Carat

Zuiverheid (CLARITY)

De zuiverheid van een diamant heeft betrekking op hoe “rein”, hoe “clean” hij is.

Hoe zuiverder, hoe hoger de prijs. De meeste diamanten hebben insluitsels, foutjes. De hoeveelheid en grootte van die insluitsels of foutjes bepalen de kwaliteit van de diamant. Een klein, zwart insluitsel bijvoorbeeld, welk zichtbaar is met het blote oog, kan een kleinere impact hebben op de schittering van de diamant dan een grote witte breuk die niet dadelijk zichtbaar is.

Zuiverheidsschaal :

 • IF of LCL: deze diamant heeft geen insluitsels, zelfs indien bekeken met een loupe (of speciaal diamantvergrootglas) met een vergroting x 10.
 • VVS1 of VVS2: deze diamant heeft zeer, zeer kleine insluitsels, enkel waarneembaar door een expert met een vergroting x 10.
 • VS1 of VS2: deze diamant heeft zeer kleine insluitsels, zelfs met x 10 vergroting moeilijk waarneembaar door een leek.
 • Si1 of Si2: deze diamant heeft insluitsels die waarneembaar zijn met een x 10 vergroting.
 • P1 of P2 of P3: vrij grote insluitsels, volgens graad waarneembaar met het blote oog.

Clarity

Kleur (COLOR)

De kleur van een diamant heeft de tweede grootste impact op de prijs. Wist U dat diamanten voorkomen in alle kleuren van de regenboog ? Kleurbepaling is zeer moeilijk. Hoe dichter bij kleurloos, hoe duurder. De meeste diamanten hebben een lichte gele, of zelfs bruine kleur, met uitzondering van fantasiekleuren dewelke intens geel, blauw, roze of zelfs rood kunnen zijn.

Wanneer de diamant geen fantasiekleur heeft, dan wordt de graad van de kleur bepaald van ” kleurloos ” (D) naar lichtgeel, of lichtbruin (zijnde Z). Een ” D ” kleur wordt beschouwd als een kleurloze diamant. Als de kleur donkerder is dan ” Z ” kleur, wordt hij beschouwd als een fantasiekleur. Een fantasiekleur (vb.diep-geel) is veel zeldzamer en daarom ook veel duurder dan een ” Z ” kleur.

Color

Slijpsel (CUT)

Cut